MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.06.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2019.06.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2019. június 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Kivezetésre kerül a Tudakozó Plusz 11824-es számáról "Érkeztetett Tudakozó SMS szolgáltatás". MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 4. pont
Módosításra kerül a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben kezdeményezett polgári peres eljárásban kizárólagos illetékességgel rendelkező bíróságok köre. A továbbiakban a szolgáltató székhelye szerinti illetékességi szabály alkalmazása helyett a bíróság hatáskörétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 6.6.9. pont
2019. július 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerülnek a díjszabásból a 169961 és 165561 fogadott emeltdíjas SMS rövidszámok. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.07.01-től

ÁSZF archívum