MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.09.01.-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2020.10.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2020. október 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Kivezetésre kerülnek a 06 91 / 300 (000-999) és a 06 90 / 640 (000-699) az emeltdíjas szolgáltatásokhoz tartozó számtartományok. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.1. és 3.3.5.2. pontok
Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. helyett az E.ON Energiakereskedelmi Kft. válik a 1403 rövidszám jogosultjává. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 4. pont
2020. november 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerül a1444 rövid szám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 4. pont
Törlésre kerül a16066 emelt díjas SMS rövidszám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.4. pont
Aktualizálásra kerülnek a jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok elérhetőségei. MOL mobile ÁSZF 1. sz. melléklet

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.11.01-től

ÁSZF archívum